ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató
 
 1. Az Idea Trade Kft 2019.05.06-tól 2019.06.03-ig zajló online nyereményjátékának játékszabályzata. A Játék szervezője: Idea Trade Kft., Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 111., cégjegyzékszám: 09-09-009888; adószám: 13092027-2-09 (a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt (Játékosok) a következő kivételekkel: a Játékból ki vannak zárva:
  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai,
  • valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2 pontjában meghatározott hozzátartozói.
 3. A Játék 2019.05.06-án 00:00 órától 2019. 06.03-án 00:00 óráig tart.
 4. A Játékban mindenki részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Szervező www.mindenamibaba.hu honlapján található webshopban terméket vásárol és a vásárolt terméket ajánlja a Facebook közösségi oldalon.
 5. A nyeremény – nettó 25.000 Ft értékű Baby-Nova ajándékcsomag. A sorsolás a vásárlások száma alapján véletlenszám generátorral történik majd. Amennyiben a játék időtartama alatt egy személy többször is vásárol a sorsolásnál nagyobb az esélye, mint az egyszer vásárlóknak. A sorsolás 2019.06.01. 17 órakor történik a Szervező székhelyén.
 6. A nyertest e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevét és a nyerés tényét közzétesszük a Szervező Facebook üzenő falán. A nyereményt a sorsolást követő 5 munkanapon belül postai úton juttatjuk el a nyertesnek. A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 7. A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.
 8. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Szervező Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
 9. A Szervező a Játékkal kapcsolatban ügyfélszolgálati telefonos kommunikációt és postai levelezést nem folytat. A Játékkal kapcsolatos bejelentés, panasz az alábbi e-mail címen tehető: info@mindenamibaba.hu
 
Debrecen, 2019.04.29.